Velkomen til Hjelmeland kommune sin oppvekstportal!

Ny søknad til barnehage og/eller SFO
Dersom du er folkeregistrert i kommunen er det viktig at du loggar deg inn før du søkjer om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningane som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne leggje inn riktig kontaktinformasjon (tlf.nr og e-postadr.). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikkje kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikkje har norsk fødselsnummer, evt. dersom du pr. i dag ikkje er folkeregistrert i kommunen), må du søkje utan å vere innlogga. Sjå menyen over: "søk barnehageplass" og "søk SFO-plass".


Søknadsfrister:
Barnehagane har to hovudopptak:
1. Opptak til nytt barnehageår med søknadsfrist 1. februar.
2. Opptak til 1. januar med søknadsfrist 1. oktober.

SFO: Søknadsfrist til hovudopptaket er 1. mars.
Dersom barnet allereie har plass på SFO, treng ein ikkje søkje på nytt for kvart skuleår. Ønskjer ein endring i opphaldstid, må ein søkje om dette ved å logge seg inn.


Du må vere innlogga for å:
-endre søknad/ slette søknad
-følgje saksgongen til søknaden
-svare på tilbod om plass
-seie opp eksisterande plass
-søkje om endra opphaldstid
-registrere timeplan

For å endre ny søknad må du gå på "Sida mi"-->"Statusen min". For å endre eksisterande plass må du gå på "Sida mi"-->"Plasseringane mine".


Skuleinnmelding
Informasjonsbrev om innmelding i skulen for barn med skulestart, vert sendt ut til føresette i desember via SvarUt/Digipost. Føresette må logge seg inn med ID-porten på "sida mi" for å stadfeste skuleplassen.


Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les meir om ID-porten her: Informasjon om ID-porten