Velkomen til Hjelmeland kommune sin oppvekstportal!

Ny søknad til barnehage og/eller SFO
For å leggje inn ny søknad om plass vel du "Søk barnehageplass" eller "Søk SFO-plass" i menyen over.
Det same gjeld ved søknad om overflytting til annan barnehage eller SFO.
Du treng ikkje logge inn for å søkje ny plass/ overflytting, men du må ha e-postadresse, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.


Søknadsfrister:
Barnehagane har to hovudopptak:
1. Opptak til nytt barnehageår med søknadsfrist 1. februar.
2. Opptak til 1. januar med søknadsfrist 1. oktober.

SFO:Søknadsfrist til hovudopptaket er 1. mars.


Du må vere innlogga for å:
-endre søknad/ slette søknad
-følgje saksgongen til søknaden
-svare på tilbod om plass
-seie opp eksisterande plass
-søkje om endra opphaldstid
-registrere timeplan

For å endre ny søknad må du gå på "Sida mi"-->"Statusen min". For å endre eksisterande plass må du gå på "Sida mi"-->"Plasseringane mine".


Skuleinnmelding
Informasjonsbrev om innmelding i skulen for barn med skulestart, vert sendt ut til føresette i desember via SvarUt/Digipost. Føresette må logge seg inn med ID-porten på "sida mi" for å stadfeste skuleplassen.


Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les meir om ID-porten her: Informasjon om ID-porten